Stevnet vil gjennomføres etter de Nasjonale og lokale reglene som gjelder for Korona Covid-19 til enhver tid. Vi tar forbehold om at det kan bli endringer på kort varsel. Vi ber alle følge med på hjemmesiden til arrangementet.

Informasjon

Aktive/ledere/trenere samt funksjonærer går inn via gymsal for å komme inn til stadion, og ned trappen for å forlate stadion.
Aktive henter startnummer i gymsal (det gjelder som opprop). Ledere/trenere som har fått akkreditering skal registrere seg i gymsalen med QR-Code. Det samme gjelder funksjonærer.

Publikum går inn via hovedport og går til området som er satt av til publikum (se arena kart). Registrerer seg ved inngangen via QR-Code som blir anvist. Anbefaling om bruk av munnbind anses som nødvendig for å unngå smitte blant publikum.

Munnbind
Vi oppfordrer folk til å bruke munnbind når man beveger seg på tribunen. Besøk på toaletter, og ved handling i kiosk skal man til enhver tid alltid brukemunnbind.

Kiosk

Ved handling i kiosk skal man til enhver tid alltid brukemunnbind. Dette fordi det vil være sannsynlig at man ikke kan holde en meters avstand i eventuelt kø. Ved betaling i kiosk vil det kun være mulig å bruke kort eller VIPPS.
Det vil være tilgjengelig håndsprit ved kiosken og på stadion.