27/05/2021

I tråd med gjeldende retningslinjer og regelverk kan vi dessverre ikke tillate at publikum blander seg med utøvere, akkrediterte trenere og arrangør grunnet begrensninger i antall mennesker som kan samles. I nordre sving (mot lagunen) vil det være både inngang/utgang for publikum samt en kiosk med mindre bevertning. Det vil dessverre ikke være toaletter tilgjengelig for publikum.

NB: Alle som skal inn på publikumsområdet må registrere seg med fullt navn, telefonnummer og postadresse (via QR-code)

Publikum som ikke følger anmodning fra vakter blir bortvist.