Informasjon

STARTNUMMER: 

Deles ut i sekretariatet eller av klubbens lagleder og skal brukes gjennom hele stevnet. Startnumrene skal festes på brystet og må ikke brettes.


AVKRYSNING/OPPROP: 

På løpsøvelser for utøvere fra 10 år er det avkrysning på egne tavler senest 1 time før øvelsesstart og kan gjøres av den aktive selv eller av en ansvarlig lagleder. Man må ikke krysse av for deltakere som ikke har kommet til stadion. Når det gjelder løpsøvelsene ber vi deltakerne om at oppnådd bestetid blir oppgitt på startlistene ved avkrysningen.

For tekniske øvelser er det opprop på stedet 15 min før øvelsesstart!

Rekruttklassen har opprop på øvelsesstedet 15 minutter før start på alle øvelser.


PRIVAT KASTREDSKAP:

Må innleveres før øvelsestart til kontroll. 


LENGDE/TRESTEG/ALLE KAST:

Vanlige konkurranseregler. Unntatt fra dette er hopp/kast for rekrutt + jenter og gutter 10 – 12 år, som som får tre forsøk.