Startkontingent:

Rekrutter 8-9 år - 14 år:

kr. 80,-/ start

15 - 19 år:

kr. 110,-/ start

Senior:

kr. 150,-/ start

Påmelding er bindende etter påmeldingsfristens utløp!

Dobbel pris etter påmeldingsfristen!

Ingen etterpåmelding når stevnet har begynt!